» Nagrody

NAGRODY GŁÓWNE:

GRAND PRIX: TABLET 7″
System operacyjny ANDROID

tablet

20 TOMOWA WIELKA ENCYKLOPEDIA OXFORD

10858959_1 copy

30 TOMOWA WIELKA HISTORIA ŚWIATA

Do wyboru:
LUNETA

teleskop_OK copy

lub
LOVE BEADS – SREBRNA BIŻUTERIA

Obraz 001 copy

Nagrodzeni w Olimpiadzie Wiedzy ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.Plus są zobowiązani zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody, jeżeli jej wartość przekracza 760 zł ( art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.361 ze zmianami). Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie
i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator Olimpiady.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie wydawnictwa Amercom S.A. od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00.
Osoba kontaktowa: Marzena Szkudlarek, tel. 61 8583849. Pytania związane z testem można przesyłać drogą elektroniczną: oxford@amercom.com.pl.