» Regulamin

Amermedia Sp. z o.o.

23. EDYCJA

1. Inicjatorem Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-MATEMATYKA.PLUS
jest Amermedia Sp. z o.o.

2. Przedstawicielem OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-MATEMATYKA.PLUS
w Polsce jest wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o., zajmuje się ono również opracowaniem testów. Oddział w Poznaniu wydawnictwa Amercom S.A. zajmuje się sprawami organizacyjnymi konkursu, w tym m.in. jest odpowiedzialny za:
– wszechstronne udzielanie informacji na temat Konkursu Matematycznego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA.PLUS
– dystrybucje testów Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-MATEMATYKA.PLUS
do szkół, które zadeklarowały chęć uczestnictwa
– informowanie szkól o rezultatach osiągniętych przez uczniów

3. Kategorie Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-MATEMATYKA.PLUS
Konkurs matematyczny ma kilka kategorii, w zależności od klasy, w której uczy się uczestnik:
– kategoria Podstawowa 3
– kategoria Podstawowa 4
– kategoria Podstawowa 5
– kategoria Podstawowa 6
– kategoria Gimnazjum 1
– kategoria Gimnazjum 2
– kategoria Gimnazjum 3
– kategoria Liceum 1
– kategoria Liceum 2
– kategoria Liceum 3

4. Amermedia Sp. z o.o. jest wydawnictwem wielu kursów językowych oraz serii popularno naukowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu matematycznego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA.PLUS jest zakup
wydawnictwa „Kosmos – Tajemnice Wszechświata” w cenie 8,80 zł. Kwota ta obejmuje wszelkie koszty uczestnictwa w olimpiadzie wiedzy. Są to:
- udział w konkursie,
– pogłębianie wiedzy,
– możliwość wylosowania cennych nagród.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który zakupi wydawnictwo „Kosmos – Tajemnice Wszechświata” w cenie 8,80 zł. Nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w konkursie może odliczyć od łącznej kwoty koszt wpłaty na rachunek bankowy – 2,90 zł (według cennika Poczty Polskiej, dotyczy zgłoszeń powyżej 10 uczestników). Zgłoszenia szkoły można dokonać do dnia 10 kwietnia 2015 roku za pośrednictwem jednego ze sposobów:
- wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pocztą
tradycyjną na adres:
Amercom S.A. Oddział Poznań
61-005 Poznań, ul. Główna 12 ;
– wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail
: matematyka@amercom.com.pl.

AMERMEDIA SP. Z O.O.
76-200 Słupsk, ul. Św. Klary z Asyżu 13
BZ WBK I O/POZNAŃ
30 1090 1463 0000 0001 1561 8835
z dopiskiem OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA.PLUS

Dowód wpłaty należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną najpóźniej w dniu konkursu. Szkoły, które nie dostarczą dowodu wpłaty nie otrzymają nagród oraz wyników.

5. Konkurs Test Matematyka Plus ma charakter jednorazowy (bez eliminacji wstępnych) i przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach dnia 8 maja 2015 roku w godzinach od 10.00 do 11.00, w tym 45 minut testu po odjęciu czasu na sprawy organizacyjne. Testy są przygotowane w ten sposób, aby uczeń bez pospiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Test powinien zakończyć się o godzinie 11.00.
Istotne jest, jeśli uczeń nie zajmuje miejsca w osobnej ławce, aby wpisać na karcie również nazwisko osoby siedzącej obok. W ten sposób sprawdzamy stopień podobieństwa odpowiedzi uczniów sąsiadujących ze sobą dla uwiarygodnienia wyników.

Uwaga: W czasie testu nie wolno używać kalkulatorów. Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem.

Po zebraniu wypełnionych kart odpowiedzi należy przeliczyć i wypełnić miejsca na załączonej kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotna z kartami odpowiedzi należy w dniu
8 maja 2015 roku wysłać poczta, listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Amercom S.A. Oddzial w Poznaniu, ul. Główna 12, 61-005 Poznań

Karty odpowiedzi wysłane po terminie nie będą odczytane, a tym samym uczniowie stracą szanse uzyskania nagrody.

6. Testy wraz z kartami odpowiedzi powinny znaleźć się w szkołach do 7 maja 2015 roku.
(w przypadku ich braku prosimy o kontakt z biurem w Poznaniu droga telefoniczna lub elektroniczna matematyka@amercom.com.pl ).

7. Prawidłowo wypełnione karty odpowiedzi są podstawowym elementem Konkursu Matematycznego.

8. Wyniki zostaną ogłoszone do 12 czerwca 2015 roku i rozesłane drogą pocztową
lub elektroniczną do szkół (w zależności od wskazań szkoły).

9. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów. Miano:
laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalną liczbą 100 pkt.
laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt.
laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt.
- laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt.
laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt.
laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

Wśród laureatów I stopnia z wyróżnieniem zostaną rozlosowane nagrody główne, dodatkowo każdy uczestnik, który uzyska maksymalną liczbę punktów (100), otrzyma trzy płyty DVD „Dziki Świat Zwierząt”.

10. Amermedia Sp. z o.o. jest fundatorem nagród motywacyjnych.

Lista nagród jest przedstawiona na stronach internetowych www.oxfordplus.pl


Bez nazwy-1ŚWIAT DZIKICH

ZWIERZĄT

rower_elektryczny

Grand prix

- ROWER ELEKTRYCZNY

 

Lista pozostałych nagród, które zostaną rozlosowane wśród najlepszych z laureatów:
- Wielka Encyklopedia Geografii;
– Wielka Encyklopedia Oxford;
DO WYBORU:
– LoVE BEADS;
– Luneta.

Nagrody będą przekazywane laureatom zgodnie z wynikami testu.
Główni Nagrodzeni są zobowiązani zapłacić podatek od wygranej zgodnie z ustawą
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

11. Organizatorzy OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-MATEMATYKA.PLUS
otrzymają zestaw pięciu egzemplarzy z kolekcji: „La Scala”. Minimalna liczba zgłoszonych uczestników to 10 osób. Dodatkowo szkoła, która zgłosi chęć uczestnictwa w konkursie, za każde zakupione
30 wydawnictw otrzyma mikroskop. Wszystkie zakupione wydawnictwa oraz nagrody dla organizatorów i szkół zostaną wysłane w jednej przesyłce do 15 maja 2015 roku.

NAGRODA SPECJALNA
DLA SZKOŁY:
MIKROSKOPXSP-11 copy

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.

13. Wszelkie aktualności o OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA.PLUS można znaleźć w Internecie na stronie www.oxfordplus.pl

14. Pytania w sprawie OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-MATEMATYKA.PLUS
można przesłać poczta elektroniczna na adres: matematyka@amercom.com.pl

15.  Amermedia Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z ważnych przyczyn organizacyjnych, nie później jednak niż na 10 dni przed data testu organizowanego w szkołach. W przypadku odwołania pełne koszty zostaną zwrócone.

Biuro OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA.PLUS czynne:
codziennie od 10.00-16.00,
ul. Na Miasteczku 12, Poznań, tel. 61-8583849,
e-mail:
matematyka@amercom.com.pl