» Regulamin

Amermedia Sp. z o.o.

24. EDYCJA

1. Inicjatorem Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-MATEMATYKA.PLUS
jest Amermedia Sp. z o.o.

2. Przedstawicielem OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-MATEMATYKA.PLUS
w Polsce jest wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o., zajmuje się ono również opracowaniem testów. Oddział w Poznaniu wydawnictwa Amercom S.A. zajmuje się sprawami organizacyjnymi konkursu, w tym m.in. jest odpowiedzialny za:
– wszechstronne udzielanie informacji na temat Konkursu Matematycznego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA.PLUS
– dystrybucje testów Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-MATEMATYKA.PLUS
do szkół, które zadeklarowały chęć uczestnictwa
– informowanie szkól o rezultatach osiągniętych przez uczniów

3. Kategorie Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-MATEMATYKA.PLUS
Konkurs matematyczny ma kilka kategorii, w zależności od klasy, w której uczy się uczestnik:
– kategoria Podstawowa 3
– kategoria Podstawowa 4
– kategoria Podstawowa 5
– kategoria Podstawowa 6
– kategoria Gimnazjum 1
– kategoria Gimnazjum 2
– kategoria Gimnazjum 3
– kategoria Liceum 1
– kategoria Liceum 2
– kategoria Liceum 3

4. Amermedia Sp. z o.o. jest wydawnictwem wielu kursów językowych oraz serii popularno naukowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu matematycznego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA.PLUS jest zakup
wydawnictwa „Ale Pychota” w cenie 8,80 zł. Kwota ta obejmuje wszelkie koszty uczestnictwa w olimpiadzie wiedzy. Są to:
– udział w konkursie,
– pogłębianie wiedzy,
– możliwość wylosowania cennych nagród.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który zakupi wydawnictwo „Ale Pychota” w cenie 8,80 zł. Nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w konkursie może odliczyć od łącznej kwoty koszt wpłaty na rachunek bankowy – 2,90 zł (według cennika Poczty Polskiej, dotyczy zgłoszeń powyżej 10 uczestników). Zgłoszenia szkoły można dokonać do dnia 12 października 2015 roku za pośrednictwem jednego ze sposobów:
– wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pocztą
tradycyjną na adres:
Amercom S.A. Oddział Poznań
61-005 Poznań, ul. Główna 12 ;
– wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail
: matematyka@amercom.com.pl.

AMERMEDIA SP. Z O.O.
76-200 Słupsk, ul. Św. Klary z Asyżu 13
BZ WBK I O/POZNAŃ
30 1090 1463 0000 0001 1561 8835
z dopiskiem OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA.PLUS

Dowód wpłaty należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną najpóźniej w dniu konkursu. Szkoły, które nie dostarczą dowodu wpłaty nie otrzymają nagród oraz wyników.

5. Konkurs Test Matematyka Plus ma charakter jednorazowy (bez eliminacji wstępnych) i przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach dnia 6 listopada 2015 roku w godzinach od 10.00 do 11.00, w tym 45 minut testu po odjęciu czasu na sprawy organizacyjne. Testy są przygotowane w ten sposób, aby uczeń bez pospiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Test powinien zakończyć się o godzinie 11.00.
Istotne jest, jeśli uczeń nie zajmuje miejsca w osobnej ławce, aby wpisać na karcie również nazwisko osoby siedzącej obok. W ten sposób sprawdzamy stopień podobieństwa odpowiedzi uczniów sąsiadujących ze sobą dla uwiarygodnienia wyników.

Uwaga: W czasie testu nie wolno używać kalkulatorów. Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem.

Po zebraniu wypełnionych kart odpowiedzi należy przeliczyć i wypełnić miejsca na załączonej kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotna z kartami odpowiedzi należy w dniu
6 listopada 2015 roku wysłać poczta, listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Amercom S.A. Oddzial w Poznaniu, ul. Główna 12, 61-005 Poznań

Karty odpowiedzi wysłane po terminie nie będą odczytane, a tym samym uczniowie stracą szanse uzyskania nagrody.

6. Testy wraz z kartami odpowiedzi powinny znaleźć się w szkołach do 5 listopada 2015 roku.
(w przypadku ich braku prosimy o kontakt z biurem w Poznaniu droga telefoniczna lub elektroniczna matematyka@amercom.com.pl ).

7. Prawidłowo wypełnione karty odpowiedzi są podstawowym elementem Konkursu Matematycznego.

8. Wyniki zostaną ogłoszone do 8 stycznia 2016 roku i rozesłane drogą pocztową
lub elektroniczną do szkół (w zależności od wskazań szkoły).

9. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów. Miano:
laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalną liczbą 100 pkt.
laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt.
laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt.
laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt.
laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt.
laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

Wśród laureatów I stopnia z wyróżnieniem zostaną rozlosowane nagrody główne, dodatkowo każdy uczestnik, który uzyska maksymalną liczbę punktów (100), otrzyma książkę z serii „Wielka Encyklopedia Zwierząt”.

10. Amermedia Sp. z o.o. jest fundatorem nagród motywacyjnych.

Lista nagród jest przedstawiona na stronach internetowych www.oxfordplus.pl


WIELKA ENCYKLOPEDIA 
ZWIERZĄTenc_zwierzat

 

 

 

Grand prix

– ROWER ELEKTRYCZNYrower_elektryczny

 

 

 

 

 

 

 

Lista pozostałych nagród, które zostaną rozlosowane wśród najlepszych z laureatów:
– Wielka Encyklopedia Geografii;
– Wielka Encyklopedia Oxford;
DO WYBORU:
– LoVE BEADS;
– Luneta.

Nagrody będą przekazywane laureatom zgodnie z wynikami testu.
Główni Nagrodzeni są zobowiązani zapłacić podatek od wygranej zgodnie z ustawą
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

11. Organizatorzy OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-MATEMATYKA.PLUS
otrzymają zestaw „Ach Pychota”. Minimalna liczba zgłoszonych uczestników to 10 osób. Dodatkowo szkoła, która zgłosi chęć uczestnictwa w konkursie, za każde zakupione 30 wydawnictw otrzyma stylowe pudełko. Wszystkie zakupione wydawnictwa oraz nagrody dla organizatorów i szkół zostaną wysłane w jednej przesyłce do 18 grudnia 2015 roku.

drewniane_pudelkoNAGRODA SPECJALNA
DLA SZKOŁY:
STYLOWE PUDEŁKO

 

 

 

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.

13. Wszelkie aktualności o OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA.PLUS można znaleźć w Internecie na stronie www.oxfordplus.pl

14. Pytania w sprawie OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-MATEMATYKA.PLUS
można przesłać poczta elektroniczna na adres: matematyka@amercom.com.pl

15.  Amermedia Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z ważnych przyczyn organizacyjnych, nie później jednak niż na 10 dni przed data testu organizowanego w szkołach. W przypadku odwołania pełne koszty zostaną zwrócone.

Biuro OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA.PLUS czynne:
codziennie od 10.00-16.00,
ul. Na Miasteczku 12, Poznań, tel. 61-8583849,
e-mail:
matematyka@amercom.com.pl