» O konkursie

Amermedia Sp. z o.o.

28. EDYCJASzanowni Państwo! Dyrektorzy Szkół oraz Nauczyciele Matematycy!

Zapraszamy Państwa do skorzystania z okazji uczestnictwa w testach OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA PLUS.
Aby pobudzić i uaktywnić uczniów w tym zakresie, chcielibyśmy zaprosić Państwa do sprawdzonej
formy testów, która po przez ducha olimpijskiej rywalizacji stanie się sposobem podnoszenia matematycznych umiejętności uczniów w Waszych szkołach.

 

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-MATEMATYKA.PLUS
zgłoszenia do 13 października 2017 roku.

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-MATEMATYKA.PLUS odbędzie się 6 listopada 2017 roku, o godzinie 10.00 w Państwa szkole. Testy są przygotowane w ten sposób, aby uczeń bez pośpiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania
w ciągu 45 minut. Test powinien zakończyć się o godzinie 11.00. Istotne jest, aby wpisać na karcie również nazwisko osoby siedzącej obok. W ten sposób sprawdzamy stopień podobieństwa odpowiedzi uczniów sąsiadujących ze sobą dla uwiarygodnienia wyników.

Uwaga:
W czasie testu nie wolno używać kalkulatorów. Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem.

Po zebraniu wypełnionych kart odpowiedzi należy je przeliczyć i wypełnić miejsca na załączonej kopercie zwrotnej. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który zakupi wydawnictwo „Świat Dinozaurów” w cenie 9,30 zł. Nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w konkursie może odliczyć od łącznej kwoty 10 zł (koszt wpłaty na konto, koszt odesłania kart odpowiedzi). Szkolny organizator konkursu powinien przekazać zebrane pieniądze do 6 listopada 2017 roku na konto:

AMERMEDIA SP. Z O.O.
76-200 Słupsk, ul. Św. Klary z Asyżu 13

BGŻ BNP Paribas S.A. O/POZNAŃ
07 2030 0045 1110 0000 0280 8420
z dopiskiem:

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-MATEMATYKA.PLUS

Pamiętajcie Państwo, w tym konkursie nie ma przegranych jest on organizowany dla zwiększenia motywacji uczniów. Przygotowanie do niego i obiektywna ocena na tle innych szkół w Polsce pozwoli poznać poziom wiedzy uczniów.

NAGRODA DLA ORGANIZATORA: „ALE PYCHOTA”