Zakres materiału 

HISTORIA

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa IV

 1. Historia wokół nas – czas w historii.

 2. Symbole narodowe i ich rola w życiu obywateli.

 3. Ważne postaci i wydarzenia w historii Polski (od Piastów do współczesności).

 4. Życie ludzi w dawnych czasach.

Klasa V

 1. Pierwsze cywilizacje.

 2. Czasy starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu.

 3. Średniowiecze w Europie.

 4. Polska Piastów i Jagiellonów.

Klasa VI

1. Wielkie odkrycia geograficzne.

2. Renesans w Polsce i w Europie.

3. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVI i XVII wieku.

4. Świat w XVII i XVIII wieku.

5. Czasy napoleońskie

Klasa VII

 1. Europa i ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.

 2. Wydarzenia historyczne w świecie po Wiośnie Ludów.

 3. Ziemie polskie pod zaborami.

 4. Europa i świat na przełomie XIX i XX wieku.

 5. I wojna światowa.

 6. Polska i świat w okresie międzywojennym.

Klasa VIII

1. Polska i świat w czasach II wojny światowej.

2. Wydarzenia historyczne w świecie po II wojnie światowej.

3. Polska Rzeczpospolita Ludowa.

4. Świat i Polska na przełomie XX i XXI wieku.

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Liceum I

1. Europa i świat po I wojnie światowej.

2. Narodziny systemów totalitarnych.

3. Okres międzywojnia w Polsce i w świecie.

4. Wydarzenia II wojny światowej.

5. Polska w czasie II wojny światowej.

6. Świat po zakończeniu wojny.

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Liceum I

 1. Pierwsze cywilizacje.

2. Dzieje starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu.

3. Początki średniowiecza.

4. Polska za pierwszych Piastów.

5. Pełnia i schyłek średniowiecza w Europie.