HISTORIA.PLUS

27. EDYCJA

1. Inicjatorem Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS jest Amermedia Sp. z o.o.

2. Przedstawicielem OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS jest wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o., zajmuję się ono również opracowaniem testów. Oddział w Poznaniu wydawnictwa Amercom S.A. zajmuje się sprawami organizacyjnymi
konkursu, jest odpowiedzialny m.in. za:
– wszechstronne udzielanie informacji na temat konkursu  OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS
– dystrybucję testów Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS do szkół, które zadeklarowały chęć uczestnictwa,
– informowanie szkół o rezultatach osiągniętych przez uczniów.

 3. Kategorie Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS

Konkurs ma kilka kategorii, w zależności od klasy, w której uczy się uczestnik:

HISTORIA.PLUS

SZKOŁA PODSTAWOWA
– kategoria Podstawowa 4
– kategoria Podstawowa 5
– kategoria Podstawowa 6
– kategoria Podstawowa 7
– kategoria Podstawowa 8

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

– kategoria Liceum 1

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

– kategoria Liceum 1

Zakres materiału dostępny na naszej stronie internetowej www.oxfordplus.pl .

4. Amermedia Sp. z o.o. jest wydawnictwem wielu kursów językowych oraz serii
popularnonaukowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zakup
wydawnictwa „Przystanek Alaska” w cenie 10,00 zł. Kwota ta obejmuje wszelkie koszty uczestnictwa w olimpiadzie wiedzy.
Korzyści wynikające z przystąpienia do olimpiady przewyższają wymienioną kwotę. Są to:
– udział w konkursie,
– pogłębianie wiedzy,
– możliwość wylosowania cennych nagród.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który zakupi wydawnictwo „Przystanek Alaska” w cenie 10,00 zł. Nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w konkursie może odliczyć od łącznej kwoty 10 zł (koszt wpłaty na konto, koszt odesłania kart odpowiedzi). Zgłoszenia szkoły można dokonać do dnia  4 kwietnia 2022 roku za pośrednictwem jednego ze sposobów:
– wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres:

Amercom S.A. Oddział Poznań
61-144 Poznań, ul.Na Miasteczku 12

– wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: historia@amercom.com.pl

– wysłać formularz bezpośrednio ze strony internetowej www.oxfordplus.pl.

Wpłaty należy kierować na konto:

AMERMEDIA SP. Z O.O.
76-200 Słupsk, ul. Św. Klary z Asyżu 13

mBank SA O. Korporacyjny Poznań
82 1140 1124 0000 5477 6900 1006

Dowód wpłaty należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną najpóźniej w dniu konkursu. Szkoły, które nie dostarczą dowodu wpłaty nie otrzymają nagród oraz wyników.

Formularz zgłoszenia dostępny na naszej  stronie internetowej www.oxfordplus.pl.

5. Konkurs OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-HISTORIA.PLUS ma charakter jednorazowy (bez eliminacji wstępnych) i przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach dnia 25 kwietnia 2022 roku w godzinach od 10.00 do 11.00, (w tym 45 minut testu po odjęciu czasu na sprawy organizacyjne). Testy są przygotowane w ten sposób, aby uczeń bez pośpiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Test powinien zakończyć się o godzinie 11.00.

Uwaga: Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem.

Po zebraniu wypełnionych kart odpowiedzi należy przeliczyć i wypełnić miejsca
na załączonej kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotną z kartami odpowiedzi należy
w dniu 25 kwietnia 2022 roku wysłać pocztą, listem poleconym (liczy się data
stempla pocztowego) na adres:

Amercom S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Na Miasteczku 12, 61-144 Poznań

Karty odpowiedzi wysłane po terminie nie będą odczytane, a tym samym uczniowie stracą szansę uzyskania nagrody.

6. Testy wraz z kartami odpowiedzi powinny znaleźć się w szkołach do  22 kwietnia 2022 roku (w przypadku ich braku prosimy o kontakt z biurem w Poznaniu drogą telefoniczną lub elektroniczną historia@amercom.com.pl)

7. Prawidłowo wypełnione karty odpowiedzi są podstawowym elementem
Konkursu  Historycznego.

8. Wyniki zostaną ogłoszone do 10 czerwca 2022 roku i rozesłane drogą pocztową lub elektroniczną do szkół (w zależności od wskazań szkoły).

9. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów. Miano:
laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalna liczba 100 punktów
– laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt

laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt
laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt
laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt
laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

Wśród laureatów I stopnia z wyróżnieniem zostaną rozlosowane nagrody
główne, dodatkowo każdy uczestnik, który uzyska maksymalną liczbę punktów (100), otrzyma książkę  z serii „Encyklopedia Edukacyjna „.

10. Wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o. jest fundatorem nagród motywacyjnych. Lista nagród jest przedstawiona na stronie internetowej. Nagrody będą przekazywane laureatom zgodnie z wynikami testu.

11. Organizatorzy OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS otrzymają zestaw pięciu płyt DVD z serii „Alfred Hichcock przedstawia”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie co najmniej 10 uczestników. Wszystkie nagrody gwarantowane dla uczniów i nauczycieli zostaną wysłane w jednej przesyłce do 10 czerwca 2022 roku. Przedmioty mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego w przypadku wyników wskazujących na niesamodzielną pracę uczestników.

13. Wszelkie aktualności o OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS
można znaleźć w Internecie na stronie: www.oxfordplus.pl.

14. Pytania w sprawie OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS
można przesłać pocztą elektroniczną na adres:historia@amercom.com.pl

15. Amermedia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z ważnych przyczyn organizacyjnych, nie później jednak niż na 10 dni przed datą testu organizowanego w szkołach. W przypadku odwołania pełne koszty zostaną zwrócone. Wątpliwości dotyczące wyników można zgłaszać do dwóch miesięcy od ogłoszenia wyników. Po tym czasie materiały konkursowe zostaną zniszczone.