» O konkursie

Amermedia Sp. z o.o.

BIOLOGIA.PLUS/HISTORIA.PLUS

 20. EDYCJA

POLONICA.PLUS

18. EDYCJA

 

Szanowni Państwo! Dyrektorzy Szkól oraz Nauczyciele Poloniści!

Zapraszamy Państwa do skorzystania z okazji uczestnictwa w testach OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS Aby pobudzić i uaktywnić uczniów w tym zakresie, chcielibyśmy zaprosić Państwa do sprawdzonej formy testów, która poprzez ducha olimpijskiej rywalizacji stanie się sposobem poszerzania wiedzy humanistycznej uczniów w Państwa szkołach.

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS zgłoszenia do 2 października 2017 roku.

 

 

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS odbędzie się 23 października 2017 roku, o godzinie 10.00 w Państwa szkole. Testy są przygotowane w ten sposób, aby uczeń bez pospiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Test powinien zakończyć się o godzinie 11.00. Istotne jest, aby wpisać na karcie również nazwisko osoby siedzącej obok. W ten sposób sprawdzamy stopień podobieństwa odpowiedzi uczniów sąsiadujących ze sobą dla uwiarygodnienia wyników.

Uwaga: Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem.

Po zebraniu wypełnionych kart odpowiedzi należy je przeliczyć i wypełnić puste miejsca na załączonej kopercie zwrotnej. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który zakupi wydawnictwo „Świat Dinozaurów” w cenie 9,30 zł. Nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w konkursie może odliczyć od łącznej kwoty 10 zł (koszt wpłaty na konto, koszt odesłania kart odpowiedzi). Szkolny organizator konkursu powinien przekazać zebrane pieniądze do dnia 23 października 2017 roku na konto:


AMERMEDIA SP. Z O.O.

76-200 Słupsk, ul. Św. Klary z Asyżu 13
BGŻ BNP Paribas S.A. O/POZNAŃ
07 2030 0045 1110 0000 0280 8420
z dopiskiem
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES -BIOLOGIA.PLUS/HISTORIA.PLUS/POLONICA.PLUS

 W tym terminie należy również odesłać wypełniony formularz.

Pamiętajcie Państwo, w tym konkursie nie ma przegranych, jest on organizowany dla zwiększenia motywacji uczniów. Przygotowanie do niego i obiektywna ocena na tle innych szkół w Polsce pozwoli poznać poziom umiejętności uczniów.

NAGRODY GŁÓWNE:

Wśród osób, które zdobędą największą liczbę punktów (100), zostaną rozlosowane cenne nagrody:

  • 3 Tablety 7″,
  • 3 Lunety,
  • 3 Mikroskopy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrodzeni w OLIMPIADZIE WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS są zobowiązani zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody, jeżeli jej wartość przekracza
760 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.361 ze zmianami). Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator Olimpiady.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie wydawnictwa Amercom S.A. od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00. Osoba kontaktowa: Marzena Szkudlarek, tel. 61 8583849. Pytania związane z testem można przesyłać drogą elektroniczną: biologia@amercom.com.pl/historia@amercom.com.pl/polonica@amercom.com.pl.

NAGRODA DLA ORGANIZATORA: ZESTAW PŁYT „CO LUDZIE POWIEDZĄ”