» O konkursie

 

Amermedia Sp. z o.o.

BIOLOGIA.PLUS/HISTORIA.PLUS

 21. EDYCJA

POLONICA.PLUS

19. EDYCJA

 

Szanowni Państwo! Dyrektorzy Szkól oraz Nauczyciele Poloniści!

Zapraszamy Państwa do skorzystania z okazji uczestnictwa w testach OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS Aby pobudzić i uaktywnić uczniów w tym zakresie, chcielibyśmy zaprosić Państwa do sprawdzonej formy testów, która poprzez ducha olimpijskiej rywalizacji stanie się sposobem poszerzania wiedzy humanistycznej uczniów w Państwa szkołach.

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS zgłoszenia do 16 marca 2018 roku.

 

 

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku, o godzinie 10.00 w Państwa szkole. Testy są przygotowane w ten sposób, aby uczeń bez pospiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Test powinien zakończyć się o godzinie 11.00. Istotne jest, aby wpisać na karcie również nazwisko osoby siedzącej obok. W ten sposób sprawdzamy stopień podobieństwa odpowiedzi uczniów sąsiadujących ze sobą dla uwiarygodnienia wyników.

Uwaga: Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem.

Po zebraniu wypełnionych kart odpowiedzi należy je przeliczyć i wypełnić puste miejsca na załączonej kopercie zwrotnej. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który zakupi wydawnictwo „Kosmos – Tajemnice Wszechświata” w cenie 9,30 zł. Nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w konkursie może odliczyć od łącznej kwoty 10 zł (koszt wpłaty na konto, koszt odesłania kart odpowiedzi). Szkolny organizator konkursu powinien przekazać zebrane pieniądze do dnia 9 kwietnia 2018 roku na konto:

AMERMEDIA SP. Z O.O.
76-200 Słupsk, ul. Św. Klary z Asyżu 13

UWAGA NOWY NUMER KONTA
mBank SA O. Korporacyjny Poznań
82 1140 1124 0000 5477 6900 1006

z dopiskiem
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES -BIOLOGIA.PLUS/HISTORIA.PLUS/POLONICA.PLUS

 W tym terminie należy również odesłać wypełniony formularz.

Pamiętajcie Państwo, w tym konkursie nie ma przegranych, jest on organizowany dla zwiększenia motywacji uczniów. Przygotowanie do niego i obiektywna ocena na tle innych szkół w Polsce pozwoli poznać poziom umiejętności uczniów.

NAGRODY GŁÓWNE:

Wśród osób, które zdobędą największą liczbę punktów (100), zostaną rozlosowane cenne nagrody:

  • 3 Tablety 7″,
  • 3 Lunety,
  • 3 Mikroskopy.

 

Nagrodzeni w OLIMPIADZIE WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS są zobowiązani zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody, jeżeli jej wartość przekracza
760 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.361 ze zmianami). Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator Olimpiady.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie wydawnictwa Amercom S.A. od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00. Osoba kontaktowa: Marzena Szkudlarek, tel. 61 8583849. Pytania związane z testem można przesyłać drogą elektroniczną: biologia@amercom.com.pl/historia@amercom.com.pl/polonica@amercom.com.pl.

NAGRODA DLA ORGANIZATORA: WAGA KUCHENNA