» Nagrody

Wśród osób, które zdobędą największą liczbę punktów (100), zostaną rozlosowane cenne nagrody:

  • 5 Tabletów 7″,
  • 5 Lunet,
  • 5 Mikroskopów.

Nagrodzeni w OLIMPIADZIE WIDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA.PLUS są zobowiązani zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody, jeżeli jej wartość przekracza 2 tys. zł ( art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 361 ze zmianami). Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie
i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator Olimpiady.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie wydawnictwa Amercom S.A.
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00.
Osoba kontaktowa: Marzena Szkudlarek, tel. 61 8583849. Pytania związane z testem można przesyłać drogą elektroniczną: oxford@amercom.com.pl.